Blog

NOWY REGULAMIN

komentarzy: 0

Informacja ta powinna zainteresować wszystkich aktywnych działkowców.  Polski Związek Działkowców uchwalił nowy regulamin rodzinnego ogrodu działkowego. Tekst regulaminu wszedł w życie w dniu 1 października 2015 roku i mówiąc krótko – obowiązuje – dotyczy zaś wielu istotnych dla sprawnego funkcjonowania ogrodów działkowych spraw. Każdy działkowiec otrzyma własny egzemplarz regulaminu.

Co nowego w nowym regulaminie? Otóż uściślono i może wreszcie sprecyzowano kwestie, które do tej pory były przedmiotem sporów. Przede wszystkim określono, co wolno, a czego nie wolno działkowcom.  Po pierwsze działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania. Inaczej mówiąc, działka nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu. W wielu Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Polsce jest to przecież jeden z podstawowych problemów.

Po drugie, co z pewnością wywoła oburzenie wśród działkowców, nowy regulamin wprowadza obowiązek całkowitego zakazu palenia ognisk na terenie rodzinnego ogrodu działkowego. Wszelkiego rodzaju odpady zielone, takie jak gałęzie, liście itp. albo należy usuwać z terenu działki, wywożąc je poza teren ogródków działkowych, albo kompostować. Wiąże się to z obowiązkiem wyposażenia swojej działki w odpowiedni kompostownik, który należy umieścić w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granicy działki.

Kolejną ważną regulacją są wymiary altany. Altana działkowa powinna być funkcjonalna i estetyczna. Może mieć powierzchnię zabudowy do 35 m 2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2. Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym i 4 metrów przy dachu płaskim, co też wcale nie jest mało. Na co jednak szczególnie należy zwrócić uwagę, to odległość altany od granicy działki. Według nowego regulaminu nie może ona być mniejsza niż 3 metry. Dotyczy to raczej nowych działkowców, którzy mają w planach budowę takiej altany. Wówczas działkowiec powinien powiadomić o tym na piśmie zarząd ROD, dołączając rysunek uwzględniający powierzchnię zabudowy i wysokość oraz jej usytuowanie względem granicy działki. Odnosi się to też do planów rozbudowy altany.

Niezwykle ważne są na pewno przepisy porządkowe, z tego prostego powodu, że zawsze  warto  wiedzieć co jest zabronione, zanim nieumyślnie i nieświadomie popełni się błąd bądź wykroczenie. I tutaj Polski Związek Działkowców znowu jest bardzo konkretny. Oprócz zakazu wprowadzania i trzymania na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce, stawiania szop, komórek i toalet wolnostojących, mycia i naprawiania wszelkich pojazdów mechanicznych, usuwania drzew i krzewów na terenach ogólnych lub prowadzenia na działce uprawy o charakterze produkcyjnym w wyraźnych celach zarobkowych, nowy regulamin ROD dopuszcza wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych, ale tylko wtedy jeśli trzeba dowieść do działki nawozy, materiały budowlane itp. W praktyce oznacza to, że zwyczajnie zabrania się wjeżdżać na teren ogródków działkowych jakimkolwiek pojazdom  mechanicznym, można je natomiast zaparkować w wyznaczonych do tego miejscach parkingowych. Przepisu tego oczywiście nie stosuje się wobec osób niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy dowożą do działki osoby niepełnosprawne ruchowo.

Szczególną uwagę warto też zwrócić na zapisy dotyczące pielęgnacji roślin, krzewów i drzew. Te niezmiernie przydatne i pomocne zalecenia mogą zaciekawić każdego działkowca.

Nowy regulamin składa się w sumie z 86 punktów. Te wyżej wymienione to jedynie niewielka część zwięzłego zbioru przepisów. Obok jednak przepisów i zasad wspomina się także o rzeczach przyjemnych, które decydują o powodzeniu w prowadzeniu własnej działki. Już w punkcie 3 regulaminu czytamy do czego m.in. powinien służyć Rodzinny Ogród Działkowy, a mianowicie do zaspokajania wypoczynkowych i  rekreacyjnych potrzeb. Wypoczywajmy więc i relaksujmy się na naszych działkach, dbając jednocześnie o harmonię i porządek.
Witamy na manifo.com!

komentarzy: 1

To jest przykładowy wpis. Aby go zmienić lub usunąć przejdź do Administracji.

W Administracji możesz także dodawać nowe wpisy i zarządzać aplikacją.


Wyszukiwarka

Kategorie

Brak kategorii

Darmowe strony internetowe dla każdego